РАБОТНИК ПРОДУКЦИИ

РАБОТНИК ПРОДУКЦИИ

– ставка: 13 зл/ч нетто

– локализация: Беляны Вроцлавске (5 км от Вроцлава)

– возрастная категория: макс. 40 лет

– рабочий день: 10 час., 6 дней в неделю

– смены: день-ночь

– обязанности: сборка, обработка электропроводки

– жилье: бесплатное

– квартиры: 3-4 места в комнате, общая кухня и ванная

– до работы нужно добираться автобусом, или пешком (20 мин)

– бесплатное медицинское обследование

– бесплатная рабочая одежда

– постоянная опека координатора

Просим добавить к своему резюме этот текст, предварительно с ним ознакомившись
“Я выражаю свое согласие на обработку Megastaff Sp. z o.o. , моих персональных данных, содержащихся в моем приеме на работу для целей текущих и будущих набора (в соответствии с Законом от 29.08.1997. о защите персональных данных, dz. u. с 2016 года., поз. 922.). Одновременно заявляю, являюсь поинформированым фирмой Megastaff Sp. z o. o. что эти данные будут обрабатываться только в целях осуществления всех действий, связанных с возможным заключением договора, являющегося основанием для трудоустройства и связанные с этим наймом, что мои персональные данные будут переданы только лицам, имеющим право в соответствии с положениями закона, а также уполномоченным в соответствии с заключенным Megastaff Sp. z o.o. договоров. И я заявляю, что свою данные передаю добровольно и что являюь поинформированым о праве доступа к содержанию своих персональных данных и их исправлении в случае, если они являются неполными, устаревшими или неточными”.

 

Recruitment form

Zapoznałem/łam się z treścią poniższego oświadczenia i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych podanych w formularzu rekrutacyjnym. Informujemy, że administratorem zbieranych danych osobowych jest MegaStaff Sp. z o.o. Dane kontaktowe w sprawach ochrony danych osobowych, w tym dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych dostępne będą pod adresem www.megastaff.com.pl w zakładce ‘Kontakt’. Podane w formularzu dane zbierane są w celu realizacji procesu rekrutacyjnego. W ramach posiadanych danych będziemy gromadzić także historię prowadzonych działań rekrutacyjnych z Państwa udziałem oraz historię zatrudnienia podjętego we współpracy z naszą agencją. Dane te będą gromadzone w oparciu o uzasadnione interesy administratora danych, jakimi są prowadzenie skutecznych działań rekrutacyjnych oraz budowanie kompletnej i rzetelnej bazy kandydatów do pracy. Dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacyjnego i usunięte w przypadku nie podjęcia pracy. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na udział w przyszłych rekrutacjach, dane będą przechowywane aż do momentu jej wycofania. Dane mogą być ujawniane naszym podwykonawcom wyłącznie w zakresie świadczonych dla nas usług, w szczególności podmiotom wykonującym usługi serwisowe, doradcze, audytowe, pomoc prawną, podatkową czy rachunkową, w tym także kancelariom prawnym w przypadku postępowania sądowego. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku wyrażonej zgody ma Pan/Pani prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie przy czym wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji